Amazonit

amazonit kristall sten

Egenskaper, ursprung och betydelse Amazonit (amasonit) är en variation av mikroklin fältspat, och den tillhör samma familj som ortoklas och plagioklas. Den har en hårdhet på 6-6,5 på Mohs skala och dess streck är vit eller ljusgrå.Den finns i Brasilien, Kenya, Madagaskar, Ryssland, Australien och USA (i Kalifornien). Det första kända omnämnandet av stenen är […]