Svart Obsidian

Svart obsidian - kristaller.se

Obsidian är en mörk, typiskt svart variant av magmatisk bergart. Det är en mörk, glasliknande magmatisk bergart som bildas när smält magma härdar för snabbt för att kristaller ska bildas.

Amazonit

amazonit kristall sten

Egenskaper, ursprung och betydelse Amazonit (amasonit) är en variation av mikroklin fältspat, och den tillhör samma familj som ortoklas och plagioklas. Den har en hårdhet på 6-6,5 på Mohs skala och dess streck är vit eller ljusgrå.Den finns i Brasilien, Kenya, Madagaskar, Ryssland, Australien och USA (i Kalifornien). Det första kända omnämnandet av stenen är […]