Druvagat

Druvagat

Druvagat är en naturlig kristall som resonerar med kronans och tredje ögats chakra.

Amazonit

amazonit kristall sten

Egenskaper, ursprung och betydelse Amazonit (amasonit) är en variation av mikroklin fältspat, och den tillhör samma familj som ortoklas och plagioklas. Den har en hårdhet på 6-6,5 på Mohs skala och dess streck är vit eller ljusgrå.Den finns i Brasilien, Kenya, Madagaskar, Ryssland, Australien och USA (i Kalifornien). Det första kända omnämnandet av stenen är […]