Personuppgiftsansvarig
Vi är personuppgiftsansvariga för behandlingen av de personuppgifter som vi behandlar om våra kunder och affärspartner. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan.

H + M Krystal I/S
Østerbrogade 88
2100 Köpenhamn Ø

CVR: 43491261
Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss via hej@kristaller.se.

Behandlingsverksamhet
Som personuppgiftsansvarig enligt GDPR har vi följande behandlingsaktiviteter.

Besök på webbplatsen
När du besöker vår webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera, vilket du kan läsa mer om i vår cookiepolicy.

Kommunikation med potentiella kunder
När du har frågor om vår webbplats eller vill veta mer om våra tjänster kan du kontakta oss via e-post på hej@kristaller.se.
Då behandlar vi dina personuppgifter så att vi kan inleda en dialog med dig, t.ex. svara på frågor om våra tjänster. Vi behandlar endast de uppgifter som du lämnar till oss i samband med vår kommunikation.

Vi kommer vanligtvis att behandla följande allmänna uppgifter: namn, e-post, telefonnummer.

Vår rättsliga grund för att behandla dessa personuppgifter är artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen.

Vi raderar vår kommunikation med dig när det står klart om du vill ha våra tjänster eller inte.

Om det i ett särskilt fall skulle uppstå ett behov av att behålla dina personuppgifter under en längre tid kan detta vara fallet.

Kunder
Vi behöver kommunicera med våra kunder för att se till att tjänsten levereras korrekt. I samband med detta kan vi komma att behandla information om namn, adress, tjänster, särskilda avtal, betalningsinformation och liknande. 

Grunden för behandlingen av dessa personuppgifter är artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen.

När tjänsten har levererats och eventuella utestående skulder har reglerats kommer vi omedelbart att radera personuppgifterna.

Nyhetsbrev
Vi har ett nyhetsbrev som det är frivilligt att prenumerera på - och du kan när som helst avsluta din prenumeration. 

Syftet med nyhetsbrevet är att skicka prenumeranter e-post med ny information från företaget, vilket kan omfatta nytt innehåll på webbplatsen, reklam för våra tjänster.

Vi skickar bara e-post till dig om du har gett ditt aktiva samtycke till detta. Detta kräver att du i första hand anger din e-postadress, till vilken vi sedan skickar ett e-postmeddelande som bekräftar din prenumeration. På så sätt säkerställer vi att du faktiskt själv har prenumererat på nyhetsbrevet, dvs. gett ditt aktiva samtycke. 

Vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter (dvs. e-postadressen) i samband med nyhetsbrevet är artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter så länge du fortfarande är prenumerant på nyhetsbrevet. Om du avregistrerar dig från nyhetsbrevet kommer vi också att sluta skicka det till dig. Om vi inte har skickat något nyhetsbrev till dig på ett år kommer ditt samtycke att upphöra till följd av vår passivitet.

Om du avregistrerar dig från nyhetsbrevet kommer vi att behålla ditt nu tidigare samtycke i två år efter det att det senast användes på grund av preskriptionstiden i enlighet med konsumentombudsmannens vägledning om skräppost, avsnitt 11.3. 

Redovisning
Vi måste föra all bokföring i enlighet med bokföringslagen. Detta innebär att vi lagrar fakturor och liknande dokument för bokföringsändamål. Detta kan omfatta allmänna personuppgifter som namn, adress och beskrivning av tjänsterna.

Vår rättsliga grund för behandling av personuppgifter för bokföringsändamål är artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen.

Vi sparar dessa uppgifter i minst fem år efter det aktuella räkenskapsårets slut. 

Jobbansökningar
Vi tar emot jobbansökningar för att bedöma om de motsvarar ett rekryteringsbehov i vårt företag. 

Om du skickar din jobbansökan till oss är vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen. 

Om du har skickat en oönskad ansökan kommer HR omedelbart att bedöma om din ansökan är relevant och sedan radera dina uppgifter igen om det inte finns någon matchning. 

Om du har skickat en ansökan för en ledig tjänst kommer vi att göra oss av med din ansökan om du inte blir anställd och omedelbart efter att rätt kandidat hittats för tjänsten.

Om du ingår i en rekryteringsprocess och/eller anställs för jobbet kommer vi att ge dig separat information om hur vi behandlar dina personuppgifter i detta sammanhang. 


Personuppgiftsbiträden

Få kan göra allt själva, och det gäller även oss. Vi har därför samarbetspartners och använder oss av leverantörer, varav vissa kan vara personuppgiftsbiträden.

 

Externa leverantörer kan till exempel tillhandahålla system för att organisera vårt arbete, tjänster, rådgivning, IT-värdskap eller marknadsföring.

 

Det är vårt ansvar att se till att dina personuppgifter behandlas korrekt. Därför ställer vi höga krav på våra partner och våra partner måste garantera att dina personuppgifter skyddas.

 

Vi ingår därför avtal om detta med företag (personuppgiftsbiträden) som hanterar personuppgifter för vår räkning för att öka säkerheten för dina personuppgifter.

 

Utlämnande av personuppgifter

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part.

 

Profilering och automatiserade beslut

Vi ägnar oss inte åt profilering eller automatiserat beslutsfattande.

 

Överföringar till tredje land

Vi använder i allmänhet databehandlare i EU/EES eller som lagrar uppgifter i EU/EES.

 

I vissa fall är detta inte möjligt och databehandlare utanför EU/EES kan användas om de kan ge ett adekvat skydd för dina personuppgifter.

 

De registrerades rättigheter

Du har ett antal rättigheter enligt GDPR när det gäller vår behandling av uppgifter om dig.

 

Om du vill utöva dina rättigheter ber vi dig kontakta oss så att vi kan hjälpa dig att göra det.

 

Du kan läsa mer om dina rättigheter i dataskyddsmyndighetens vägledning om de registrerades rättigheter, som finns på www.datatilsynet.dk.

 

Återkallande av samtycke

Om vår behandling av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke.

 

Klagomål till dataskyddsmyndigheten

Du har rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du hittar kontaktuppgifter till den danska dataskyddsmyndigheten på www.datatilsynet.dk.

 

Generellt sett uppmanar vi dig att läsa mer om GDPR så att du är uppdaterad om reglerna.

Designet og udviklet af Gelinde
Designet og udviklet af Gelinde